Volvo C304/TGB 13 Expedition Camper

Volvo C304/TGB 13 Expedition Camper

About the blog:

Follow the transformation of a Volvo TGB 13 from cold-war-vehicle to all-terrain expedition style camper. The blog will be updated with our travel experiences from around the globe.

We will be happy if you take a look at Raredog Design - it is our webshop where we design cool T-Shirts for gasonline-freaks, rockabillys and just plain people who likes cool t-shirts with cars, bikes & Rock N' Roll :-)

Ships everywhere in the world, cheap :-)

50 Shades of Sahara

Travels and Travel plansPosted by raredog.dk Sat, March 26, 2016 18:29:10

Så nåede vi til Erg Chegaga. Det er ét af de to steder i Marokko hvor der er større sandørkner. Det var en lang vej fra Foum Zquid ad stenet vej med 15-20 km/t, så vi måtte tage endnu en overnatning i ørkenen undervejs.


Vi kørte lang tid i en mindre sandstorm, lidt svært at orientere sig!

I modsætning til stenørknerne i West Sahara så er man ikke helt så alene her, der er rent faktisk trafik i form af offroad turister og der er restauranter og telte! Den vej vi kørte var ikke så trafikeret, men fra sanddynerne til Mhamid mødte vi en hel hær af lokale Landcruisere fyldt med blege mennesker iklædt turban på vej ud til fællessang og overnatning i ørkenen.

Erg Chegaga skulle endda være den ikke turistprægede af de to, så der må være voldsom trafik ved Erg Cheggi!

Sandet er overraskende hårdt, indtil du holder stille, så synker man i. Volvoen klarede det glimrende i sandet, men det er nemmest hvis man holder farten oppe. Det farlige består i at alt er brunorange, så det er svært at se hvornår det går 20 m lodret ned eller hvornår man bliver fanget i en gryde med så stejle sider at man ikke kan komme op.

Vi mødte 2 knægte der kom trækkende med nogle kameler midt ude i det stenede ingenting, det lykkedes os at forklare dem at vi gerne ville prøve at ride på dem :-) Ikke videre behageligt, men meget sjovt at prøve.

Vi havde faktisk forventet at der ville være en masse steder hvor de tilbød ture, men vi har ikke set nogle. Måske er det kun guidede ture helt ud til teltene?

English:

Finally we got to Erg Chegaga. It is one of the two places in Morocco where there are sanddunes. Et was a long and rough ride from Foum Zquid on a rocky road with 15-20 km/h, so we had to wildcamp once again in the desert.

Opposite the rocky deserts in Western Sahara, you are not alone here, there is actually some traffic in the form of offroad-turists and there is restaurants and tents! The road we drove was not that used, but from the dunes to Mhamed we met a whole army of local Landcruisers filled with pale people in turbans on the way out to singalong around the campfire and spending the night in tents.

Erg Chegaga is said to be the non-touristy one of the two, so there must be a lot of traffic at Erg Cheggi!

The sand is surprisingly hard, until you come to a halt, then you start to sink. The Volvo did really good, but it is easiest if you keep the pace. The dangerous part is that everything is orange-brown, so it is difficult to see when there is a 20m straight down drop or where you will get caught in a pot with edges so steep that you won’t get back up!

We met 2 boys that were walking aside some camels in the middle of stony nothing, we managed to explain them that we would like to ride them. Not really comfortable, but fun :-)

We actually expected that there would be a lot of places selling camel-rides, but we haven’t seen any. Maybe it is only guided tours all the way out to the tents?  • Comments(2)//tgb13.raredog.dk/#post97