Volvo C304/TGB 13 Expedition Camper

Volvo C304/TGB 13 Expedition Camper

About the blog:

Follow the transformation of a Volvo TGB 13 from cold-war-vehicle to all-terrain expedition style camper. The blog will be updated with our travel experiences from around the globe.

We will be happy if you take a look at Raredog Design - it is our webshop where we design cool T-Shirts for gasonline-freaks, rockabillys and just plain people who likes cool t-shirts with cars, bikes & Rock N' Roll :-)

Ships everywhere in the world, cheap :-)

Italy

Travels and Travel plansPosted by raredog.dk Sat, April 16, 2016 20:51:41

Grænsen til Italien: Vi blev vinket ind til siden af politiet. Betjenten kiggede på bilen og med en meget alvorlig mine sagde han ”Hvilken mission er i på?!” Han var lidt svær at greje, men Morten svarede: ”vi jagter zombier” han stod stadig der med hans stenansigt. Så kiggede han på logoet og sagde: ”Credo Elvem Etiam Vivere? Det er latin?” og Morten forklarede ham at det betyder Jeg tror Elvis lever – det ændrede stadig ikke på mandens sure pokerfjæs. Han skulle se alle vores papirer på bilen, forsikring, pas osv. Mens han rodede med det kom en af soldaterne hen (komplet med riffel, skudsikker vest og alpehue med fjer) og sagde ”bleh bleh bleh change?” Vi var noget forvirrede om manden mente at der var vagtskifte og vi nu skulle tale med ham eller om han ville have småpenge, men det forekom ikke som nogen genial idé at begynde at give ham kontanter, så vi sagde bare at vi ikke forstod ham… Politimanden kom tilbage med vores papirer og spurgte til vores tur og hvor vi havde været og spurgte så om vi var Ghostbusters…?! Yes Yes sagde vi og fik lov at køre, først dér gik det op for os at soldaten nok ville have byttet deres pansrede Iveco LMV med vores Volvo :-)

Ting som spærreflader, parkering forbudt og fuldt optrukne linier synes ikke at have betydning i Italien, trafikken er temmelig livlig og folk kører stærkt. Men ellers er folk meget flinke og der er flere der kan lidt Engelsk end i Spanien og Frankrig.

Endnu engang havde vi fornøjelsen af at blive stoppet af politiet, denne gang udfærdigede de en længere rapport og smilede så og sagde at vi skulle køre langsomt – de så ud til at have regnet ud at vi ikke sådan lige kører for stærkt i dén bil :-)

Ikke alle vores camping-steder er i flot natur/not all our camp-sites are in nice nature...

English:

The Italian border: The police stopped us. The officer looked at the car and with a very serious face asked ”What mission are you on?” It was pretty hard to figure out if he was making fun or not, but Morten answered “We are hunting zombies” Stoneface just stood there, then he looked at the logo and said “Credo Elvem Etiam Vivere? Its latin?” And Morten explained that it means “I think Elvis is alive” – it didn’t make any difference to his pokerface. He wanted all our papers on the car, insurance and passports. While he looked at them a soldier came over (with riffle, bulletproof west and a funny hat with a feather in it) and said “bleh bleh bleh change?” We got a bit unsure if he was stating that the crew was shifting and we should talk to him from now on or if he was begging for money, but it didn’t seem like a good idea to give him cash, so we said that we didn’t understand. The police officer came back with our papers and asked about our trip and where we had been and then asked if we was Ghostbusters…?! We said “yes yes” and was allowed to drive on, just then it occurred to us that the soldier for fun asked to trade his armored Iveco with the Volvo :-)

Things as stop signs, overtaking forbidden and no parking seems to have no meaning in Italy, the traffic is intense and people are driving fast. But the locals are nice and helpful and more people speaks a little English than in Spain and France.

Once again we got stopped by the police, this time they made a longer rapport and then smiled and said that we should drive slow – they seemed to have understood that we probably wasn’t going to be speeding in that car :-)  • Comments(0)//tgb13.raredog.dk/#post109