Volvo C304/TGB 13 Expedition Camper

Volvo C304/TGB 13 Expedition Camper

About the blog:

Follow the transformation of a Volvo TGB 13 from cold-war-vehicle to all-terrain expedition style camper. The blog will be updated with our travel experiences from around the globe.

We will be happy if you take a look at Raredog Design - it is our webshop where we design cool T-Shirts for gasonline-freaks, rockabillys and just plain people who likes cool t-shirts with cars, bikes & Rock N' Roll :-)

Ships everywhere in the world, cheap :-)

Fez and the scammers!

Travels and Travel plansPosted by raredog.dk Tue, March 29, 2016 17:00:45

Da vi var I West Sahara kom der en kvinde rendende, hun hed Marjoulinee og ville gerne se Volvoen og tage billeder af den. Det er vi efterhånden ved at være vant til, men hun fortalte at hun bor i Fés og at vi endelig skulle sige til når vi kom dertil, så ville hun hjertens gerne vise os rundt i byen :-)

Nu kom vi så til Fés der indtil 1925 var hovedstad. Byen er grundlagt i 789 og er således en af verdens ældste byer. Den har også en af verdens største gågader, medinaen, som er en del af verdens naturarv.

Desværre kunne Marjoulinee ikke da hun skulle på tur til Meknes til nogle ruiner, hun tilbød at vi kunne komme med, men det havde ikke lige vores interesse. Medinaen i Fés har ry for at være en umulig labyrint, men selvfølgelig er der masser af guides som for kun 250,-DH gerne vil vise en rundt, med en sikker forklaring om at du vil blive udsat for lommetyve, fare vild i dagevis og blive flået i stykker af sælgere hvis du ikke benytter dig af deres tilbud…

Selve Medinaen består af en lang række smalle gader, de mindste er kun ½ meter brede! Der er et mylder af mennesker, boder og butikker og man kan købe alt lige fra levende dyr til kina-plastik legetøj.

Selvfølgelig vil de gerne sælge noget og det er ikke ligefrem svært at spotte at vi ikke er lokale, men egentlig var det mere fredeligt end vi havde regnet med. Dog havde vi lidt svært ved at finde noget at spise, det var der selvfølgelig en knægt der så og tilbød straks sin hjælp. Han kendte et sted hvor de lokale spiste og med udsigt over hele byen. Det lød jo meget godt, men vi spurgte ham til priserne og dem forsikrede han var meget lave. Efter at have rendt rundt efter ham i 5-10 minutter endte vi op af en meget smal trappe, helt oppe på en tagterrasse. Vi fik et menukort stukket i hånden: 130,-DH for Tajine og salat! Efter venligt at have forklaret tjeneren at det da var noget over normalprisen på 30-35,- han tog menukortet og fandt et andet frem, denne gang var prisen 70,- Det fandt vi noget useriøst så vi fandt et andet sted, samme historie gentog sig, og igen det 3. sted! Til sidst fandt vi dog en ærlig lille forretning med god mad :-)

Vi fandt ud af Medinaen igen uden de store problemer, vi havde ladet bilerne stå 10 km væk og taxaen derind kostede 18,-DH – for stemningens skyld ventede vi på at der kom en af de gamle Mercedes taxaer forbi fra 80erne, men selvfølgelig kom der en rigtig træls gut rendende og ville have os med i hans Toyota minibus… Han forstod ikke rigtig hvorfor vi dog ville køre i en gammel bil og han var umulig at slippe af med. Da vi så var ved at praje en pirat-taxa gik han helt agurk!

Først taxa var prisen 150,-! Så kom der endelig en Mercedes, men han ville have 80! Han nægtede at køre til den rigtige pris og vi satte os i en anden taxa som sagde at prisen var 15,- - men så kom den førnævnte klaphat rendende og snakkede med chaufføren, så nu var prisen pludselig 50,-! Vi steg ud igen og fandt en taxa på næste gade…

Vi var ved at være noget trætte af ”racismen” og var glade for at nærme os Europa igen.

English:

Back in Western Sahara a woman came, her name was Marjoulinee and she wanted to see the Volvo and take pictures, Nothing unsual in that, but she told us that she lives in Fez and that we should give her a calll when we got there, then she would be happy to show us around :-)

Now we finally got to Fez, until 1925 it was the capitol. The city was founded in 789 and is one of the oldest cities in the world. It also has one of the biggest pedestrian-zones, the Medina, which is a part of the worlds cultural heritage.

Unfortunately Marjoulinee was busy as she was going to a trip to some ruins at Meknes, she offered to take us there, but we wanted to see Fez instead.

The Fez Medina has a rumor of being an impossible labyrinth, but of course there is a lot of guides that are willing to show you around for only 250,-DH. They tell you that you will for sure get pickpocketed, get lost for days and get ripped apart by salesmen if you don’t use their service…

The Medina is a lot of narrow streets, the smallest ones are only a ½ m wide! There is a lot of people and shops and you can buy everything from live animals to china-plastic toys.

Of course they want to sell you something, and it is not exactly hard to spot that we are not local, but it was actually more peaceful than we had expected. Although we had some trouble finding something to eat, but of course some boy saw that and offered his help. He knew a place where the locals eat and with a great view of the city. It all sounded nice, but we had to ask for the prices, but he ensured us that they were very low. After following hi m for 5-10 minutes we ended up a small, steep stairway to a roof-terrace. The waiter handed us the menu and the price for a Tajine and salad was 130,-DH After we told him that it seemed a bit steep compared to the normal price of 30-35,- he took the menu and came back with another one. This time the price was 70,- We found that somewhat unserious and found another place, same story, and again at the 3. Place! At last we found an honest shop with good food :-)

We found our way out of the Medina without any major problems, we had parked the cars 10 km away and the taxi there cost 18,-DH To get the right atmosphere we waited for an old 80s Mercedes, but of course some annoying guy came and offered to drive us in his Toyota minivan. We had a hard time explaining why stupid tourists like us would rather rattle along in an old Mercedes… When we were about to get into a pirate-cab he went crazy!

The first cab wanted 150,-DH! Finally a Mercedes came, but he wanted 80! He refused to give us the correct price and we got in another taxi, and the price was 15,- - but then this stupid hat came running and talked to the driver and suddenly the price was 50! We got out and found another cab on the next street..

At that point we got a little tired of the “racism” and was glad to be nearing Europe again :-)  • Comments(0)//tgb13.raredog.dk/#post102